Visitation Museum

Gharb

Dan il-proġett jinvolvi l-mużew tal-bażilika tal-Għarb. Dan il-mużew ser ikun qed juri l-oġġetti sagri relatati mal-knisja tal-Għarb.  Il-pubbliku ingenerali, inkuż it-turisti, ser ikunu jistgħu japprezzaw it-teżori u l-istorja ta’ din il-gzira u tippromwovi l-gzira Għawdxija bħala destinazzjoni unika.

Dan il-proġett kien 95% iffinanzjat mill-iskema ta' eko-Għawdex għal Għaqdiet mhux Governattivi.